СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 
Вищим органом управління Асоціації є Рада Директорів, яка складається з керівників компаній-членів і збирається на засідання двічі на рік.
 
Щороку Рада Директорів УАПП обирає Голову.
 
З 1 січня 2014 року Головою Ради Директорів є Томаш Мурас, Генеральний директор ТОВ «Емвей Україна».
 
Члени Ради Директорів здійснюють свою діяльність на добровільних засадах і безоплатно.
 
Виконання адміністративних та виконавчих функцій, а також ведення поточної діяльності Асоціації покладено на Виконавчого Директора УАПП, який є незалежним від компаній-членів найманим працівником.
 
Контроль за дотриманням Кодексу професійної етики УАПП покладений на незалежного Адміністратора Кодексу. Він розглядає скарги компаній, споживачів та дистриб’юторів та ухвалює рішення, які є обов’язковими для виконання усіма членами Асоціації.