УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРЯМОГО ПРОДАЖУ – недержавне, добровільне, неприбуткове об’єднання провідних компаній, що здійснюють діяльність у галузі прямого продажу товарів та послуг в Україні.
 
АСОЦІАЦІЮ СТВОРЕНО В 2001 РОЦІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАСТУПНИХ ЦІЛЕЙ:

1.   Сприяти розвитку індустрії прямого продажу шляхом запровадження високих стандартів обслуговування споживачів, а також етичного та відповідального ведення бізнесу.
2.   Захищати інтереси компаній прямого продажу, права кінцевих споживачів та дистриб’юторів.
3.   Сприяти формуванню позитивної громадської думки та популяризувати метод прямого продажу в Україні, використовуючи вітчизняний та зарубіжний досвід.

Асоціацією розроблено та втілено Кодекс професійної етики, який встановлює норми та правила професійної поведінки в галузі прямого продажу товарів та послуг для членів Асоціації.
 
Асоціація входить до Європейської асоціації прямого продажу та Світової федерації асоціацій прямого продажу.